Pillen Group als trouwe leverancier van Philips Signify

Al jarenlang werkt Philips/Signify samen met Pillen Group in Lichtenvoorde. Pillen levert (metalen) componenten voor armaturen. Al vrij snel na de komst van Philips naar Winterswijk in 1965 kwam het bedrijf terecht bij Pillen als toeleverancier.

Klik hier om het artikel in PDF te lezen

Pillen Group is voortgekomen uit de Winterswijkse Metaalindustrie, in juni 1956 opgericht door Theo en Catharina Pillen. Het bedrijf verhuisde diverse malen binnen Winterswijk tot het zich in 1965 vestigde in Lichtenvoorde, waar het bedrijf verder ging onder de naam Machinefabriek Th.J.J. Pillen bv. De broers Gerrit en Theo Pillen, die samen met zuster Els van Ommen en broer Benny Pillen het bedrijf jarenlang runden, zijn trots op hun familiebedrijf en op de samenwerking met Philips/Signify.

Jammer

“Jammer dat de fabriek in Winterswijk dicht gaat”, klinkt het al meteen. “Maar soms is het ook logisch om de strategie aan te passen, dus in die zin is het heel begrijpelijk. Met het meer toegankelijk worden van het Oost-blok, met veelal lagere lonen, is er veel meer concurrentie gekomen op de markt. Daar moet je je beleid op aanpassen.” Al pratend wordt duidelijk dat de kracht van Pillen Group daarin ligt: de flexibiliteit om te reageren op wat de markt vraagt.

Inkoper Wim Hopstaken

Gerrit Pillen: “Philips maakte in de beginjaren vooral buitenverlichting met stalen ophangbeugels. Deze konden niet in de Philipsfabriek gemaakt worden en zo ontstonden de eerste contacten met Pillen. Voor de bewerking van aluminium huizen kwam inkoper Wim Hopstaken op een heel merkwaardige manier bij ons terecht. Mijn vader, Theo Pillen sr., had Hopstaken verteld dat wij het boren en tappen van de huizen voor een gieterij deden. Hopstaken geloofde dat verhaal niet en is toen op een goede dag een vrachtwagen met gietwerk achterna gereden. En die kwam uit bij Machinefabriek Pillen in Lichtenvoorde.

De samenwerking is vanaf dat moment drastisch toegenomen. Daarbij was belangrijk dat we snel en flexibel waren, maar vooral ook dat we altijd kennis en kunde gedeeld hebben met Philips, over en weer. Dat maakte het mogelijk om snel in te springen op veranderingen. Zo bleven we, ook toen de productie van de buitenverlichting door Philips werd verplaatst naar elders in Europa, nog steeds leverancier van componenten.”

Synergie

Theo Pillen: “Ook omdat de kwaliteit van het geleverde product altijd goed moest zijn. Daar konden wij voor zorgen. We konden altijd constante kwaliteit leveren, en op het gewenste moment. Daarvoor moet je flexibel zijn. En dankzij het delen van kennis en kunde ontstond een mooie synergie, waarvan we allebei – zowel Pillen als Philips – profiteerden.”

Trots

Pillen is trots op de samenwerking. “Tegelijk is Philips ook een ‘harde’ klant. De onderhandelingen over de prijs en leveringsvoorwaarden waren lang niet altijd leuk. Maar tegelijk zorgde die houding er wel voor, dat wij als bedrijf veel hebben geleerd. We werden immers uitgedaagd om de processen in ons bedrijf zodanig in te richten dat er met zo weinig mogelijk kosten wel kwalitatief hoogwaardig werd gewerkt”, zegt Theo.

Gerrit: “En het leerde ons ook, dat we moeten zorgen niet afhankelijk te zijn van één grote afnemer, maar dat we meer klanten en afnemers moesten zoeken. Zo zijn we in de loop der tijd veranderd van een metaalbedrijf naar een bedrijf dat allerlei materialen verwerkt en veel meer maakt dan alleen metalen halffabricaten. We maken nu bijvoorbeeld kassasystemen, maar leggen ons ook toe op passende verwarming en verlichting voor kantoren.”

Interview Gerrit & Theo Pillen

Wat herinnert u zich als het leukst?

De gebroeders Pillen hebben vele goede herinneringen aan de samenwerking met Philips/Signify. “We hadden altijd goede contacten, zowel op directieniveau als met inkopers en met mensen op de werk- vloer waarmee we kennis deelden. Ik denk met plezier terug aan de voetbalwedstrijden die we speelden: een team van Philips-medewerkers tegen een team van Pillen-medewerkers. Die speelden we halverwege: in het Vragenderse Bun al Meu Stadion. Met die wedstrijden ging het er eerlijk, maar wel fanatiek aan toe. Wij zorgden er wel voor dat Philips altijd won. Ha..Ha.. Het leidde nog wel eens tot blessures, en daarmee verzuim van medewerkers. Daarom zijn we er op een gegeven moment weer mee gestopt. Maar leuk was het wel!”

Wat was het minst leuk?

“Dat het soms wel lastig onderhandelen was over leveringsvoorwaarden en prijzen. Maar omdat we op een eerlijke manier met elkaar omgingen, kwam dat altijd toch weer goed. Want goede samenwerking leidt altijd weer tot een goed resultaat.”

Hoe ziet u de toekomst?

Theo: “Fleurig! We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben een veelzijdig, innovatief en flexibel bedrijf, met veel mogelijkheden. Dat biedt ons ook mogelijkheden om jonge mensen een uitdagende stage en baan te bieden. Dus dat komt goed!”

Gerrit: “Als er in Nederland een goed ondernemersklimaat blijft, waarin we mensen goed en tegen een eerlijk loon aan het werk kunnen houden, komt dat goed. Corona heeft, ook voor ons, even op de rem getrapt, maar daar komen we doorheen. Dus alle vertrouwen in de toekomst.”