Rotor waterpomp

De Pillen Group maakt en assembleert een waterpomp module voor een klant dat waterpompen en grondboren vervaardigd t.b.v. grondwatermonsters. Deze module is een deel van een complete waterpomp.

Beschrijving

Serie Groottes en productie

Deze modules worden in wederkerende series van 500 vervaardigd en uitgeleverd. Dit gebeurt in een continue flow.

Materialen

De materialen van deze modules bestaan uit RVS en hardmetalen delen.

Bewerkingen

De bewerkingen van deze samenstelling bestaan uit het samenstellen van de losse componenten die door ons zijn vervaardigd en enkele toegeleverde parts. Bewerkingen die nodig zijn voor het assembleren zijn: solderen, slijpen, draaien en richten.

Foto’s en afbeeldingen

Andere services

Onderzoek & engineering

In samenspraak met de opdrachtgever is ook een materiaalonderzoek gedaan naar de beste materiaal keuze, passend bij de gevraagde kwaliteit en specifieke eisen van het product.

Meet en regel Techniek

De modules worden 100% gericht en aansluitend steekproefsgewijs gemeten in onze meetkamer.

Waar vindt u deze samengestelde modules terug?

De modules worden in waterpompen verwerkt die worden toegepast om watermonster proeven te doen.

Offerte aanvragen