Pillen Precision voorbeeld project Digipro Interreg A Deutschland – Nederland

Ondersteuning bedrijfsleven Achterhoek deelname Interreg VI A Deutschland-Nederland

Provincie Gelderland, gemeente Winterswijk, Oost NL en VNO-NCW hebben het bedrijf Pillen Precision B.V. in Lichtenvoorde bezocht afgelopen vrijdag. De onderneming heeft namelijk met het project Digipro deelgenomen aan het 5e Europese programma Interreg A Deutschland-Nederland. De bezoekers informeerden hoe het bedrijf dit ervaren heeft. Theo en Mark Pillen blikten terug op een geslaagde Nederlands-Duitse samenwerking.

In de Achterhoek kregen bezoekers inzage in een modern hightech industrieelproces (Digipro). Het Pillen team schetsten hun toehoorders hoe via een samenwerking met een Duitse partner is toegewerkt aan een volledig geautomatiseerd productiesysteem dat zelfstandig componenten kan produceren.
Gelderland stimuleert het ontwikkelen van Nederlands-Duitse grensoverschrijdende projecten. Daarom is de provincie nu voor de 6e maal betrokken bij Interreg VI A Deutschland-Nederland, ditmaal voor de periode 2021-2027. Nederlandse ondernemers die actief zijn in de grensprovincies worden aangemoedigd nog meer samen te werken met het Duitse bedrijfsleven. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2 Duitse ministeries en 7 andere provincies maken deel uit van Interreg A Deutschland-Nederland. Concreet ligt de focus op het MKB.

Pillen Precision B.V. heeft aan Interreg V, het vorige Europese samenwerkingsprogramma, deelgenomen. Het bedrijf maakte – met een Duitse partner – onderdeel uit van het project DIGIPRO digitale innovaties bij mkb-bedrijven in Nederland en Duitsland. Het bedrijf slaagde er in taal- en cultuurbarrières te overwinnen. Het gezamenlijke belang, het maken van hightech-producten, werd daardoor mogelijk.

De EU heeft dus opnieuw geld vrijgemaakt voor Europese projecten.

Voor het programma Interreg VI A is voor de komende periode een bedrag beschikbaar gesteld van € 225 miljoen. Maar er is meer geld beschikbaar voor soortgelijk projecten. Vanuit de provincies, de Nederlandse en Duitse regering komt er in totaal een half miljard euro om grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied te stimuleren.

Ellen Jansen, namens provincie Gelderland: “Ik ben blij met dit werkbezoek. Een Gelders bedrijf vindt een goede aansluiting met Duitse collega-ondernemers. Maar dit succes biedt ook kansen voor andere Achterhoekse bedrijven. Hopelijk weten ook zij de weg naar het EU-programma Interreg A te vinden. De collega’s van de Euregio’s (Rijn Waal in Kleve of Gronau) of de provincies zijn hiervoor te benaderen. Wij zitten er klaar voor!”

Groepsfoto Digipro Project Interreg VI Pillen Precision BV

Foto-onderschrift vlnr:

Theo Pillen, algemeen directeur, Ellen Jansen, provincie Gelderland, Erwin Altena OostNL, Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk Koen Knufing, VNO-NCW Achterhoek en Mark Pillen, Commercieel Manager