Verspaning is een bijzonder metaalbewerkingsproces dat kan o.a. bestaan uit: Draaien, Frezen, Schaven, Steken, Boren, Zagen, Frezen, Brootsen, Slijpen. Hierbij is het gebruik van de juiste machines, materialen en gereedschappen van belang. Diverse omgevingsfactoren kunnen van grote invloed zijn op het uiteindelijke product. Bij het verspanen komt er namelijk zeel veel energie vrij op het gereedschap wat kan leiden tot een gereedschapsbreuk en daarbij een onbruikbaar stuk afval. Wat zijn dé verspaningsfactoren waar je dan op moet letten?

1. Welke gereedschappen zet je in?
2. Welk materiaal moet er bewerkt worden?
3. Welke snijsnelheid, voeding en snedediepte gebruik je?
4. Welke spaandiepte heb je?
5. Welke opspan technieken gebruik je?

In de toelevering van metaalbewerking heeft Pillen Metaalbewerking continue te maken met steeds nauwere toleranties. Naast het hebben van goede CNC-draaiers en CNC-Frezers en machines is het dan ook van belang om de juiste gereedschappen te hebben. De juiste gereedschappen sluiten speling / variatie uit van ieder bewerkt product zodat alle vervaardigde producten vrijwel identiek aan elkaar zijn en je spreekt van een stabiel proces.

1. Gereedschappen

2. Materiaal

Niet alleen de aanschafprijs van het te verspanen materiaal, maar ook de mate van verspaanbaarheid heeft te maken met de uiteindelijke kostprijs van het product (uiteindelijke duur van cyclustijden en te gebruiken gereedschappen vs. slijtage). Veelal is de keuze van het materiaal al in het engineeringstraject bepaald, maar het is uitermate belangrijk om over volledige kennis van de materiaal- en bewerkingseigenschappen te beschikken voordat je begint met verspanen.

Welke bewerking ook wordt uitgevoerd je zult altijd met drie belangrijke factoren te maken krijgen namelijk de snijsnelheid Vc de voedingssnelheid fn en de snedediepte ap. Deze freesparameters hebben invloed op het verspaningsproces en de uiteindelijke spaandikte.
Het is van belang om deze verhoudingen juist af te stemmen om spanning in het werkstuk te voorkomen. Met spanning bedoelt men de kracht die vrijkomt op het voorwerp door de bewerking die wordt uitgevoerd. Spanning kan resulteren in afwijkende maatvoeringen van het werkstuk.

3. Snijsnelheid, voeding en snedediepte

4. Spaandikte

De spaandikte die het gevolg is van de aanzet op het gereedschap is naast de ingestelde aanzet per omwenteling (draaien) of per snijkant (frezen) vaak beïnvloed door de snelsnijheid, de voeding en de snedediepte.

Om een werkstuk te kunnen bewerken moet het allereerst zo stabiel mogelijk worden opgespannen. Voor draaibewerkingen worden voornamelijk klauwplaten/spantangen gebruikt en voor freesbewerkingen worden smachineklemmen, spankikkers e.d ingezet.
Er zijn in de markt vele verschillende spanmiddelen te verkrijgen. Dit kunnen standaard opspanmallen zijn of custom-made opspanmallen die geschikt zijn voor één specifiek product of zelfs meerdere producten .

5. Opspantechniek