Pillen is door Lloyd’s Register Nederland bevoegd verklaart tot het herwaarmerken van materialen overeenkomstig G0304. Pillen Metaalbewerking is bevoegd om op  eigen locatie metalen te mogen hermerken en ook over te stempelen. De overstempelbevoegdheid biedt onze afnemers het voordeel van verhoogde materiaal-identificeerbaarheid. Hierdoor kunnen individuele producten getraceerd worden en wordt inzichtelijk uit welke materialen zij afkomstig zijn. Overstempelen houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten aantoonbaar systematisch worden beheerd en verstrekt.
Download het certificaat:

– Pillen Precisions (Fijn mechanische verspaning)